Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že vytváří nápis, logo, či ornament odebráním materiálu.
Kamenictvi Hercík
CIF: x
x
CP: 51301 x (ČR)
Tel: 775535949

jhercik@email.cz

Kamenické a gravírovací práce